Vereniging Van Haptotherapeuten

De titel “haptotherapeut” is niet wettelijk beschermd. Iedereen mag zich haptotherapeut noemen. Om toch zorg te dragen voor zichtbare en toetsbare kwaliteit heeft de landelijke vereniging van haptotherapeuten (de VVH www.haptotherapeuten-vvh.nl) een keurmerk in het leven geroepen: de GZ-haptotherapeut®. Deze titel is wél wettelijk beschermd.

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH is de landelijke beroepsvereniging van GZ-Haptotherapeuten. Zij beheert het register van erkende GZ-Haptotherapeuten en ziet toe op naleving van de kwaliteitseisen. Daarnaast werkt de VVH aan permanente verbetering van de deskundigheid van de GZ-Haptotherapeut. Dat gebeurt onder andere door verplichte nascholing. Ook neemt de VVH initiatieven voor wetenschappelijk onderzoek over haptotherapie.

De GZ-Haptotherapeut is werkzaam in de (eerstelijns) gezondheidszorg. Hij / zij heeft na een door het Ministerie van OCW erkende HBO/WO vooropleiding gezondheidszorg/welzijnszorg een door de VVH geaccrediteerde en SPHBO erkende opleiding Haptotherapie afgerond en voldoet aan de aanvullende eis van medische en psychologische basiskennis op HBO niveau. Voor opname in het Register van GZ-Haptotherapeuten gelden verder nog verplichtingen ten aanzien van tuchtrecht, beroepsaansprakelijkheid, praktijkinrichting en verplichte individuele en collectieve nascholing.

Gedrags- en ethische regels zijn vastgelegd in de Beroepscode GZ-Haptotherapeut. Verder zijn het domein van de haptotherapie en de beroepscompetenties van de GZ-Haptotherapeut omschreven in respectievelijk de Domeinbeschrijving Haptotherapie en het Beroepscompetentieprofiel GZ-Haptotherapeut.

 

haptotherapie