Door God geschapen

De mens is door God geschapen (Gen. 1:26-28) tot Zijn eer (Jes. 43:7). Alles is door Hem geschapen (Gen. 2:1-2; Jes. 45:8, 18). Opvallend bij de schepping van de mens is, dat de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. Dit in tegenstelling tot de dieren, die God naar hun aard maakte (Gen. 1:24-25 NBG). God heeft daarmee iets van Zijn wezen, van Zijn eigenheid in de mens gelegd.