Mensvisie in de Bijbel

In dit hoofdstuk proberen we een Bijbelse visie te geven op “de mens”. Vanuit deze visie willen we naar de haptotherapie gaan kijken.