Haptotherapie

De haptotherapie baseert zich op de menswetenschap haptonomie: een wetenschap die de fenomenen in het menselijk contact bestudeert en beschrijft.

De mens wordt beschouwd als een ondeelbaar geheel – een persoon – waarbij lichamelijkheid, psyche en geest onderscheiden kunnen worden, maar niet als losstaand van elkaar beschouwd mogen worden. Ieder mens heeft naast rationele bestaansbevestiging – het feit dat je bestaat – tevens affectieve zijnsbevestiging, het feit dat je goed bent zoals je bent, nodig, om zich te kunnen ontwikkelen tot een geïntegreerd, volledig en zich waardevol voelend mens, in staat tot betekenis ervaren en betekenis geven.
Haptotherapie is een persoonsgerichte therapie, die gekenmerkt wordt door een bevestigende ontmoetingsbereidheid van de therapeut. Dit vereist een door de rede en gevoel begeleid kennis-, begrips- en inzichtsvermogen.
De essentie van de haptotherapie is de cliënt te helpen zich (weer) bewust te worden van zijn eigen aangeboren vermogens om zich te kunnen richten tot en zich te kunnen openen voor bevestigend contact en deze vermogens te kunnen ontplooien. Gevoelens van eigenheid en authenticiteit worden hierdoor hersteld en bevorderd.