Haptonomisch contact

Haptonomie gaat uit van “heel de mens”. In de Bijbel wordt ook gesproken over het geheel van lichaam, geest en ziel (1 Tess. 5:23). Daarbij benaderen we het lichaam niet als “ding” dat we hebben, maar als lichaam dat we zijn. Met dit voelende lichaam dat we zijn, kan de buitenwereld iets ervaren over wie we zijn in onze binnenwereld. Dit is te zien in de manier waarop we ons in de wereld begeven en bewegen.
Wanneer beide personen zich openen voor de ander, dan is gevoelscontact mogelijk. Er is dan sprake van een ontmoeting van de ene mens met de andere mens. Dit wordt ook wel het “haptonomisch contact” genoemd. Samen maken deze mensen de kwaliteit van het contact. Er is wederkerigheid: ze geven aan elkaar en ontvangen van elkaar. Het haptonomisch contact is dan dat wat in de ontmoeting gebeurt, in het contact tussen twee mensen.