De therapeut / hulpverlener

Ten slotte. Het gaat er niet alleen om welk soort hulp er verleend wordt. Een minstens zo belangrijke factor is wie de hulpverlener zelf is. Is bijvoorbeeld een fysiotherapeut per definitie wel goed, omdat de fysiotherapie als vakgebied een westers georiƫnteerde therapievorm is? Er zijn vele fysiotherapeuten die zich ook bezig houden met Reiki en aanverwante therapievormen. Is een huisarts of een psycholoog per definitie betrouwbaar en Bijbels verantwoord, omdat deze vormen van geneeskunde ons betrouwbaar in de oren klinken? Dat is allemaal maar zeer de vraag. Vele psychologen bedienen zich van occulte zienswijzen en therapievormen, ook al ligt dat allemaal niet zo duidelijk aan de oppervlakte. Zo zullen er ook zeker haptotherapeuten zijn die zich openstellen voor ander vormen van hulpverlening en dit vermengen met de haptotherapie. Aan de vruchten herkent men de boom (Mat. 12:33).

Haptotherapie als zodanig is een therapievorm die geen gebruik maakt van buitenzintuigelijke, bovennatuurlijke of verborgen krachten. Haptotherapie maakt alleen gebruik van vermogens die God de mens vanaf de schepping aan ieder mens heeft meegegeven en is daarmee Bijbels goed te verantwoorden. De hulpverlener en de cliƫnt zullen uiteindelijk zelf alles moeten onderzoeken en het goede behouden (1 Tess. 5:21).