Aanraken door Jezus

Jezus genas regelmatig mensen door ze, onder andere, letterlijk aan te raken. In de grondtekst staat daarvoor veelvuldig het woord haptein (= aanraken om heel te maken, zich verbinden met) . De woorden hapto-nomie en hapto-therapie zijn daar rechtstreeks van afgeleid. In de genezing van mensen, zoals opgetekend in de Bijbel, zitten meerdere dimensies, meerdere boodschappen, meerdere bedoelingen. Eén van de aspecten van de genezing, heling of bevrijding waarbij Jezus de mens aanraakte (Mt. 8:3, 8:15, 9:29, 17:7, 20:34, Mc 7:33, Mc 8:22, Lc. 6: 19, Lc 7:14; zie ook Mc 10:13) zit in het gegeven dat Jezus deze mens in zijn mens-zijn weet te raken, te bevestigen als uniek mens, te bekrachtigen als persoon, te nodigen om zijn plaats in het leven weer in te nemen, vanuit zijn eigenheid. De kracht van de haptotherapie zit hem juist in die aanraking: de bevestiging van de ander in zijn mens-zijn. Heel voelbaar, heel tastbaar.