Is haptotherapie een occulte therapievorm?

Nee, haptotherapie houdt zich bezig met een door God gegeven vermogen: de tast. Tast is het vermogen van het kunnen voelen. Het gevoelsleven dat onze identiteit bepaalt en kleur geeft. Het gevoelsleven dat ons, net als ons verstand, leert onderscheiden wat goed is en wat niet goed is, wat passend is en wat niet, wat veilig is en wat niet veilig is. Het gevoelsleven dat ons beschermt. Het gevoelsleven waardoor we kunnen genieten, waardoor het leven in ons stroomt. Het gaat uiteindelijk om weloverwogen staan in het leven vanuit het voelen alsook het verstand. Nergens in de Bijbel is aan te tonen dat het verstand dominant is aan ons voelen. Die gedachtegang is een erfenis uit de tijd van de Verlichting (17e en 18e eeuw), in het bijzonder van de Franse filosoof Descartes.